Lección previa Completa y continúa  

  3.4 A. I. D.A.